Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Κάνουμε γνωστό στους δημότες ότι από 01-07-2010 βεβαιώθηκαν τα τέλη Ύδρευσης επί των οικιών κ.λ.π. για όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου.

Το τέλος ανά παροχή ύδρευσης έχει ορισθεί στο ποσό των 40 Ευρώ.

Η πληρωμή γίνεται καθημερινά στα Γραφεία του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 9:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ., είτε με την αποστολή ταχυδρομικής επιταγής προς τον Δήμο Βυτινας.

Πηγή: Δήμος Βυτίνας