Βιολογικός καθαρισμός λυμάτων Βυτίνας

 
Προς:
Τον Δήμαρχο, Κύριο Ευστάθιο Κούλη,
τα χωριά Μαγούλιανα, Λάστα, Βυτίνα, Νυμφασία, Καμενίτσα
και την Υπηρεσία Περιβάλλοντος

 

Αγαπητοί Δημότες της Δημοτικής Ενότητας Βυτίνας,

Μετά την χαρμόσυνη Ανάσταση του Θεανθρώπου και το Χριστός Ανέστη, ήρθε η ώρα να βάλουμε το δάκτυλο επί τον τύπον των ήλων.

Θα είμαι δυσάρεστος και εξηγούμαι χωρίς να θέλω να προσβάλω κανέναν. Στην Βυτίνα, υπάρχει βιολογικός καθαρισμός λυμάτων, εδώ και ένα χρόνο είχα επισημάνει στο Δημοτικό Συμβούλιο την κακή του λειτουργία και δυστυχώς επιβεβαιώνομαι.

Αυτό το διαπιστώνει εύκολα κανείς, αν περάσει κατά μήκος το φαράγγι του Μυλάοντα ποταμού, από Κάτω Βυτίνα, Κερνίτσα και συνέχεια προς Καμενίτσα, όπου υπάρχουν τα περίφημα μονοπάτια περιπάτου, που πράγματι οι περιπατητές αφήνουν τον οβολό τους. Αγανακτώ, όταν βλέπω αυτό το χάλι και η λέξη βόρβορος ωχριά σε αυτό που αντικρίζει κανείς.

Θα έπρεπε να ντρεπόμαστε όλοι, και πρώτος εγώ, αλλά κυρίως η Δημοτική Διοίκηση που μιλούν για καθαρό περιβάλλον και ποιότητα ζωής. Ασχολούνται με θέματα ήσσονος σημασίας για ικανοποίηση μικροσυμφερόντων, για ευνόητους λόγους. Αυτή είναι η αλήθεια, η οποία είναι πικρή. Ως εδώ λοιπόν! Αν δεν είμαστε ικανοί να συντηρήσουμε αυτό το δώρο που έχει η Βυτίνα και να λειτουργήσει σωστά ο βιολογικός καθαρισμός, τότε να μη ζητούμε τουρισμό, αφού τα θεμέλια που πατάμε είναι σαθρά. Ακόμη και τα αηδόνια που κελαηδούσαν τη νύχτα εξαφανίστηκαν.

Σας εφιστώ την προσοχή για τα δέοντα, εδώ και τώρα.

 

Πετρόπουλος Γεωργίου Αγγελής,
Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Γορτυνίας
Επικεφαλής Παράταξης