Εντυπωσιακή αναγέννηση της στάσης και του παρεκκλησιού στην είσοδο της Νυμφασίας