Ζημιές από βροχοπτώσεις

Οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν  ζημιές στον  δρόμο της Νυμφασίας (δεύτερη διασταύρωση)

 

Photos : Mpetro