Η φωτογραφία της εβδομάδας

 1980 ΓΑΜΟΣ ΕΛΕΝΗΣ ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΥ ΣΤΗ ΝΥΜΦΑΣΙΑ.
ΠΗΓΑΙΝΟΝΤΑΣ  ΠΡΟΣ  ΑΓΙΑ  ΤΡΙΑΔΑ.

 

( επιμέλεια ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ. ΚΕΦΑΛΑ )