Η φωτογραφία της εβδομάδας

1956 – Η Ανδρομάχη Κεφάλα
στη βρύση στου παππά

 

( επιμέλεια ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ. ΚΕΦΑΛΑ )