Η φωτογραφία της εβδομάδας

1981 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

ΟΙ ΒΑΣΙΛΗΔΕΣ ΤΗΣ ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ ΝΥΜΦΑΣΙΑΣ.
Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΣ, Ο ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ.

 

( επιμέλεια ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ. ΚΕΦΑΛΑ )