Η φωτογραφία της εβδομάδας

1953 ΝΥΜΦΑΣΙΑ ΠΗΓΗ

Η ΠΑΛΑΙΑ ΑΞΕΧΑΣΤΗ ΒΡΥΣΗ ΤΗΣ ΝΥΜΦΑΣΙΑΣ ΠΗΓΗΣ

 

( επιμέλεια ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ. ΚΕΦΑΛΑ )