Καθαρισμος και συντήρηση του Ρίου Αντίρριου του χωριού

Με πρωτοβουλία τις τοπικής κοινότητας και με την βοήθεια εθελοντών κατοίκων του χωριού ξεκίνησε ο καθαρισμός και η συντήρηση του δρόμου-γεφυριού που οδηγεί στην πλατεία του χωριού.

Αφού καθαριστεί καλά ο χώρος δεξιά και αριστερά του δρόμου, θα γίνει πραγματοποιηθεί βαφή των προστατευτικών κιγκλιδωμάτων όπως και ο καλλωπισμός του χώρου.
Θα γίνει προσπάθεια να συνεχιστεί και σε άλλους χώρους του χωριού, όπου είναι ανάγκη η συντήρηση δρόμων με κιγκλιδώματα.

Καλή δύναμη στους εθελοντές και ευχή μας είναι το χωριό μας διαρκώς να ανακαινίζεται με πρωτοβουλίες όπως και αυτές.

@Diamantw Kountani