Κωνσταντίνου και Ελένης: Σήμερα η μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας

ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΕΣ !

Σήμερα, η εκκλησία «Άγιος Κωνσταντίνος» στην είσοδο του χωριού μας Νυμφασία, γιορτάζει τους Αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη, που θεωρείται μια εκ των σημαντικότερων εορτών του Χριστιανισμού. Θυμίζουμε ότι προσφάτως στην εκκλησία μας έγιναν σημαντικά έργα ανάπλασης του εξωτερικού χώρου και κατασκευής πρόναου στην είσοδο του ναού.

Ευχαριστούμε θερμά Διαμάντω Κουντάνη, Άκη Αθανασιάδη για το αποστολή των φωτογραφιών