Σύλλογος ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ

Το νέο διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου, που προήλθε από της αρχαιρεσίες της 10ης Απριλίου 2011, συγκροτήθηκε σε σώμα, ύστερα από ομόφωνη απόφαση ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΛΑΤΑΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΚΕΦΑΛΑΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑΜΙΑΣ:
ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
ΓΙΑΝΝΗΜΑΡΑΣ Π. ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΣΤΕΛΙΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
ΚΟΥΝΤΑΝΗ Π. ΚΩΝ/ΝΑ
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Χ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΜΑΡΑ Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΗΛΙΑΣ
ΣΦΗΚΑΣ Π. ΝΙΚΟΛΑΟΣ