Νυμφασία, 28 Οκτωβρίου

*** 28η Οκτωβρίου στη Νυμφασία ***
Ημέρα μνήμης και εθνικής υπερηφάνειας.
https://www.facebook.com/syllogos.agia.trias/videos/417998155783900/

Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω το Έθνος, Αθάνατοι!!!