Ο Μυλάοντας είναι το ποτάμι που ανά τους αιώνες σμιλεύει την δυτική Νυμφασία με την αγκαλιά των υδάτων της. Ας δούμε μερικά κλικ μέσα από τα υπέροχα χρώματα της και την πλούσια ανοιξιάτικη ροή των υδάτων της.