Αγαπητοί Συμπατριώτες, όπου γης, Νυμφάσιοι!

Ο ΤΟΠΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΥΜΦΑΣΙΑΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΝΥΜΦΑΣΙΩΝ
«Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ»

Σας προσκαλούν, όπως προσέλθετε και παρευρεθείτε,
το Σάββατο, 11 Ιουνίου 2022 και ώρα 19:00,
στη Νυμφασία Γορτυνίας,
στις εορταστικές – θρησκευτικές εκδηλώσεις επί τη εορτή
της πολιούχου μας «ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ», καθώς επίσης και στην παραδοσιακή μουσικοχορευτική εκδήλωση, η οποία θα επακολουθήσει.

Με τιμή,

Ο Τοπικός Εκπρόσωπος
Κοινότητας Νυμφασίας Γορτυνίας
Ιωάννης Παλούκος

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου των Απανταχού Νυμφασίων
«Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ»
Κυριάκος Τρ. Παναγόπουλος

Τα Μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου
Τριαντάφυλλος Κωσταρέλος
Παρασκευή Ζαχαροδήμου
Ευστάθιος Παναγόπουλος
Αθανάσιος Αθανασιάδης
Φίλιππος Παναγόπουλος
Δημήτριος Αθανασιάδης