Σύλλογος ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ

ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΝΥΜΦΑΣΙΩΝ
«Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ»
Νικηφόρου 1 Αθήνα
Τ.Κ 15234

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σε τακτική Γενική Συνέλευση Μελών
Σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Καταστατικού και κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συµβουλίου του Συλλόγου.
ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ

Στη Γενική Συνέλευση των Μελών του Συλλόγου µας, που θα πραγµατοποιηθεί την 31η Μαρτίου, ηµέρα Κυριακή και ώρα 11,00 π.µ. στην αίθουσα της ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1- 70ς όροφος(εντός της στοάς) τηλ. 210 3226632 µε θέµατα ηµερησίας διατάξεως τα ακόλουθα:
1.    Απολογισµός Έργου του απερχόµενου Διοικητικού Συµβουλίου
2.    Απολογισµός Εσόδων -Εξόδων Συλλογικής Διετίας 10/04/2011- 31/3/2013.
3.    Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
4.    Κριτική και Έγκριση Πεπραγµένων Απολογισµού 2011-2013 από τη Γ ενική Συνέλευση.
5.    Προτάσεις – ερωτήσεις και συζητήσεις επί προτάσεων του απερχόµενου Δ.Σ. και των µελών του Συλλόγου.
6.    Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συµβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι η εξής:
1.    Εκλογή από την Γενική Συνέλευση τριµελούς Προεδρείου το οποίο θα διευθύνει την συζήτηση.
2.    Εκλογή Τριµελούς Εφορευτικής Επιτροπής
3.    Έκθεση Πεπραγµένων από τον Πρόεδρο του Συλλόγου κ. Λατάνη Τριαντάφυλλο.
4.    Ανάλυση Εσόδων-Εξόδων από τον Ταµία του Συλλόγου.
5.    Υποβολή υποψηφιοτήτων.Όποιος επιθυµεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο νέο Δ.Σ. δικαιούται να δηλώσει υποψηφιότητα δίνοντας σχετικό σηµείωµα στον Πρόεδρο της Γεν. Συνέλευσης, Επίσης κάθε µέλος µπορεί να προτείνει άτομο ή άτομα για το νέο Δ.Σ. Ακολούθως θα καταρτιστεί Πίνακας με τα ονόματα των υποψηφίων. Κάθε μέλος μπορεί να προσθέσει στη λίστα και μέλη που θεωρεί ικανά για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον Σύλλογο και στο Διοικ.Συμβούλιο.
6.    Υποψήφιοι πρέπει να υπάρχουν και για την Εξελεγκτική Επιτροπή.
7.    Σε περίπτωση μη απαρτίας τότε θα πραγματοποιηθεί Νέα Γενική Συνέλευση κατά την επόμενη Κυριακή την ίδια ώρα και στην ίδια ως άνω αίθουσα άνευ άλλης ειδοποιήσεως. Παρακαλούμε για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή σας, πλαισιώνοντας με τον τρόπο αυτό την προσπάθεια του Διοικ. Συμβουλίου ώστε να επιτύχουμε περισσότερα για τον τόπο μας, ο οποίος σή μερα έχει μεγαλύτερη ανάγκη με τη δημιουργία του Καλλικρατικού Δήμου Γορτυνίας. Έχουμε την πεποίθηση ότι θα είμαστε όλοι εκεί για να συζητήσουμε και να ανταλλάξουμε απόψεις για τα θέματα και ζητήματα του χωριού, του Συλλόγου και της ευρύτερης περιοχής. Τέλος το απερχόμενο Διοικ. Συμβούλιο εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του προς όλους τους συμπατριώτες Νυμφάσιους για τη συμπαράστασή τους και τη συμμετοχή στην πραγματοποίηση των στόχων και των σκοπών του για την αναβάθμιση και την πρόοδο της Νυμφασίας και του Συλλόγου.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

pic1pic2