Σύλλογος Νυμφασίας «Η Αγία Τριάς»

Αγαπητοί, απανταχού της γης, Συμπατριώτες, Νυμφάσιοι!

Την 20η Μαρτίου 2022 πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες του Συλλόγου των Απανταχού Νυμφασίων “Η Αγία Τριάς”, από τις οποίες προέκυψε η εκλογή των μελών του νέου Διοικητικού του Συμβουλίου.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα, θα συνεχίσει να υπηρετεί με Πίστη, Αυτοθυσία, Ανιδιοτέλεια και Αυταπάρνηση την γενέθλια γη και όλους τους Νυμφάσιους. Αυτό το χρωστάμε και σε όλους όσους πέρασαν και έφυγαν και σε όλους όσους θα έλθουν, στους αθάνατους νεκρούς μας και στους αγέννητους!

Με γνώμονα, φάρο, οδηγό και πυξίδα την Αγάπη, την Ομόνοια, την Ενότητα και την Ομοψυχία, όλοι μαζί, με σεμνότητα και ταπεινότητα, θα καταφέρουμε πολλά! Η Αγάπη για την Νυμφασία, μας ενώνει και μας οδηγεί!

Το Δ.Σ. του Συλλόγου

• Κυριάκος (Άκης) Τρ. Παναγόπουλος- Πρόεδρος,
• Τριαντάφυλλος Κωσταρέλλος- Αντιπρόεδρος,
• Βούλα Ζαχαροδήμου- Γραμματέας,
• Ευστάθιος Παναγόπουλος- Ταμίας,
• Αθανάσιος Αθανασιάδης- Μέλος,
• Φίλιππος Παναγόπουλος- Μέλος,
• Άκης Αθανασιάδης- Μέλος