Σύλλογος Νυμφασίας «Η Αγία Τριάς»

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΝΥΜΦΑΣΙΟΥΣ 11-4-2022ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΝΥΜΦΑΣΙΟΥΣ 11-4-2022

 

Συγκρότηση Δ.Σ (Πρακτικό Νο 1)Πρακτικό Νο 1 – Συγκρότηση του Δ.Σ.

 

Πρακτικό Νο 2, με την παρουσίαση των ομάδων δράσηςΠρακτικό Νο 2 – Παρουσίαση Ομάδων Δράσης