Σύλλογος Νυμφασίας ‘Η Αγία Τριάς’

Προσκύνημα, ευχαριστιακό, δοξολογικό και προσευχητικό, στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου- Παναγίας Κερνίτσης!

“Υπεραγία Θετόκε σώσον ημάς. Την πάσαν ελπίδα μας εις σε ανατιθέμεθα, Μήτερ του Θεού φύλαξον ημάς υπό την σκέπην Σου”!