Σύλλογος ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ

Στην χθεσινη συνεδριαση του ΔΣ του Συλλόγου μας, αποφασίστηκε ομόφωνα, η ένταξη του Νίκου Παπαχατζή στον Συλλόγο μας (ως μέλος) , αναγνωρίζοντας την δράση του στο έργο του Συλλόγου.

Επίσης κατά την χθεσινή συνεδρίαση του ΔΣ του Συλλόγου μας, αποφασίστηκε ομόφωνα η δημιουργία θέσης Τοπικού Εκπροσώπου του Συλλόγου στην Νυμφασία, για την άμεση επικοινωνία με τους συμπατριώτες και τον καλύτερο συντονισμό των δράσεων του Συλλόγου μας. Η θέση θα έχει διάρκεια όση και η θητεία του ΔΣ.

Την θέση αναλαμβάνει η Τριαντάφυλλη (Φιλιώ) Κουντάνη.