Συνάντηση του Βερύκιου (Alpha TV), με τον Παπαχρήστο στην Νυμφασία Αρκαδίας. Σύντομη διήγηση του Παπαχρήστου για τον εαυτό του και ξενάγηση στο Ιστορικό Μοναστήρι της Κερνίτσας στην Νυμφασία Αρκαδίας.