Το ALPHA με τον Βερύκιο στην Νυμφασία, Μέρος 2ο

Συνάντηση του Βερύκιου (Alpha TV), με τον Παπαχρήστο στην Νυμφασία Αρκαδίας. Σύντομη διήγηση του Παπαχρήστου για τον εαυτό του και ξενάγηση στο Ιστορικό Μοναστήρι της Κερνίτσας στην Νυμφασία Αρκαδίας.