Γιορτές, Σύλλογος

Καλή και Ευλογημένη Χρονιά το 2023!

Αγαπητοί, απανταχού της γης, Συμπατριώτες Νυμφάσιοι! Ένας ακόμη χρόνος φεύγει και ένας καινούργιος έρχεται για να τον αντικαταστήσει, στη γήϊνη πραγματικότητά μας. Ευχόμαστε ο χρόνος που φεύγει να πάρει μαζί του κάθε τι δυσάρεστο και ο καινούργιος που έρχεται να…

Περισσότερα