Το τελικό σχέδιο νόμου για τον Καλλικράτη βρίσκεται ήδη στην Βουλή και προβλέπει τη δημιουργία 325 ισχυρών δήμων σε όλη τη χώρα.

Για τον νομό Αρκαδίας, προβλέπεται τελικά η δημιουργία 5 δήμων, μετά τις αντιδράσεις που υπήρξαν κυρίως από τους γειτονικούς νομούς για το αρχικό σχέδιο με τους 7 δήμους.

Στον νομό μας λοιπόν συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:

1. Δήμος Τρίπολης με έδρα τη Τρίπολη αποτελούμενος από τους δήμους α. Τρίπολης β. Τεγέας γ. Σκιρίτιδας δ. Μαντινείας ε. Κορυθίου στ. Φαλάνθου ζ. Λεβιδίου και η. Βαλτετσίου, οι οποίοι καταργούνται.

2. Δήμος Λεωνιδίου με έδρα το Λεωνίδιο αποτελούμενος από τους δήμους α. Λεωνιδίου β. Τυρού και τη κοινότητα Κοσμά, οι οποίοι καταργούνται.

3. Δήμος Γορτυνίας με έδρα τη Δημητσάνα αποτελούμενος από τους δήμους α. Δημητσάνης  β. Ηραίας  γ. Λαγκαδίων δ. Τρικολώνων ε. Κοντοβαζαίνης στ. Τροπαίων ζ. Κλείτορος και η. Βυτίνας οι οποίοι καταργούνται

4. Δήμος Μεγαλόπολης με έδρα τη Μεγαλόπολη αποτελούμενος από τους δήμους α. Μεγαλόπολης  β. Γόρτυνος και  γ. Φαλαισίας, οι οποίοι καταργούνται

Στο δήμο Βόρειας Κυνουρίας δεν επέρχεται καμία μεταβολή ενώ οι δήμοι Λεωνιδίου και Βόρειας Κυνουρίας  χαρακτηρίζονται ως ορεινοί.