Στα πλαίσια της προσπάθειας υλοποίησης για την ανάδειξη του φυσικού και ιστορικού πλούτου του τόπου μας, πραγματοποιούνται συντονισμένες δράσεις για την πιστοποίηση πεζοπορικών μονοπατιών στην Γορτυνία, με το πρόγραμμα Leading Quality Trails – Best of Europe της Ομοσπονδίας των Γερμανών Περιπατητών, σε συνεργασία με την Ακαδημία Περιπατητών SVG.

Ο Σύλλογος μας, χαιρετίζει και στηρίζει αυτή την πρωτοβουλία συμμετέχοντας οικονομικά, καθώς και με εθελοντικές ενέργειες αν απαιτηθεί.

Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι η χάραξη, διάνοιξη και συντήρηση με σκοπό την πιστοποίηση του ενιαίου πεζοπορικού μονοπατιού, το μήκος του οποίου θα ξεπερνάει τα 100 χιλιόμετρα, θα ξεκινάει από την περιοχή της Στεμνίτσας και θα καταλήγει στην περιοχή των Λαγκαδίων, συμπεριλαμβάνοντας την Λίμνη του Λάδωνα και διασχίζοντας τουλάχιστον 16 οικισμούς μεταξύ των οποίων και τους οικισμούς της Βυτίνας, της Νυμφασίας, των Μαγουλιάνων και της Ελάτης.

map2

Σχόλια: Ο περιπατητικός τουρισμός στην Γερμανία, απευθύνεται σε 40 εκατομμύρια πεζοπόρους, το 58% των οποίων πεζοπορεί εκτός Γερμανίας και διαθέτει κατά την διάρκεια των διακοπών του τουλάχιστον 60 ευρώ ημερησίως.

Μέχρι στιγμής υπάρχουν 4 πιστοποιημένα μονοπάτια στην Ευρώπη και παρά το ενδιαφέρον των πεζοπόρων κανένα στην Ελλάδα. Συνεπώς η δημιουργία του πρώτου πιστοποιημένου πεζοπορικού μονοπατιού στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Γορτυνία, το οποίο θα είναι και μεταξύ των 5-6 πρώτων στην Ευρώπη, πρόκειται για έναν σημαντικό αναπτυξιακό παράγοντα για την οικονομία και την απασχόληση στην περιοχή μας.

Παγκόσμιο πρότυπο πιστοποίησης : http://www.era-ewv-ferp.com/frontpage/