Ο δήμος Γορτυνίας έβγαλε διαγωνισμό όπου περιλαμβάνεται η αναβάθμιση/συντήρηση των αποδυτηρίων και του γηπέδου basket στον Καραβάνο.

Συγκεκριμένα, η μελέτη αναφέρει:

1.1 ΓΕΝΙΚΑ

Το παρόν τεύχος του Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας – (ΦΑΥ), αφορά το έργο: “Κατασκευή – επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Γορτυνίας“.
Το σχέδιο είναι σύμφωνο με το Π.Δ 305/96- ΦΕΚ Α/212/29.08.96 για τις «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας
και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία
92/57/ΕΟΚ» και την ΔΙΠΑΔ/οικ/177/02.03.01- ΦΕΚ Β/266/14.03.01 – Απόφαση του Υφ. ΠΕΧΩΔΕ.

1.2 ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Οι Τοπικές Κοινότητες Βυτίνας, Βαλτεσινίκου, Μυγδαλιάς, Πρασίνου, και Νυμφασίας του Δήμου Γορτυνίας.

1.3 ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ

Ο φορέας του έργου θα είναι ο Δήμος Γορτυνίας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπονται εργασίες κατασκευής δύο γηπέδων μπάσκετ και ενός
γηπέδου 5Χ5 στην Δ.Ε.Κλείτορος και η κατασκευή ενός γηπέδου τέννις στην Δ.Ε.Βυτίνας καθώς και η συντήρηση
των αποδυτηρίων του γηπέδου ποδοσφαίρου της Τ.Κ.Νυμφασίας.
Συγκεκριμένα θα γίνουν τα ακόλουθα:
Στην Δημοτική Ενότητα Κλείτορος:
Στην Τ.Κ.Βαλτεσινίκου: κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην τοποθεσία «Κεφαλόβρυσο» διαστάσεων αγωνιστικού
χώρου 20 m Χ 40 m.
Στην Τ.Κ.Μυγδαλιάς: κατασκευή γηπέδου 5Χ5 διαστάσεων αγωνιστικού χώρου 20 m Χ 40 m
Στην Τ.Κ.Πρασίνου: κατασκευή γηπέδου μπάσκετ εντός της Τ.Κ. διαστάσεων αγωνιστικού χώρου 15 m Χ 28 m
Στην Τ.Κ.Πουρναριάς: κατασκευή γηπέδου μπάσκετ εντός της Τ.Κ. διαστάσεων αγωνιστικού χώρου 15 m Χ 28 m.
Στην Δημοτική Ενότητα Βυτίνας:
Στην Τ.Κ.Βυτίνας: κατασκευή γηπέδου τέννις εντός της Τ.Κ. διαστάσεων αγωνιστικού χώρου 9 m Χ 18 m.
Στην Τ.Κ.Νυμφασίας: συντήρηση κτιρίου αποδυτηρίων γηπέδου ποδοσφαίρου και συντήρηση γηπέδου μπάσκετ.

1.4 ΤΕΥΧΗ- ΜΕΛΕΤΕΣ

Τα τεύχη και οι μελέτες που επισυνάπτονται.

1.5 ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Δεν απαιτείται άδεια κατασκευής του έργου πέραν των εγκρίσεων της δημοπρασίας.

 

Στην παρακάτω διασύνδεση βρίσκεται όλη η μελέτη του Δήμου όπου στην σελίδα 122 αναφέρεται η αναβάθμιση του γηπέδου μας.

https://www.nymfasia.gr/wp-content/uploads/2021/11/Μελέτη-Τεύχη-Δημοπράτησης.pdf