Ανακοίνωση Ιδρύματος Υποτροφιών Νυμφασίας

 

κατάλογος

Η θητεία του υπάρχοντος Δ.Σ. του Ιδρύματος Υποτροφιών Νυμφασίας λήγει στις αρχές του 2016.

Ο Σύλλογός “Η Αγία Τριάς”, θα  προτείνει 3 υποψηφιότητες για την στελέχωση του νέου Δ.Σ. του Ιδρύματος.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/νες, όπως εκδηλώσουν την πρόθεση συμμετοχής τους, μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2016, στον Γιώργο Παπαδάκη κιν. 6937 – 165472.