Βιολογικός καθαρισμός λυμάτων Βυτίνας

Σήμερα 5 Μαΐου 2022 “η εφημερίδα των συντακτών” ανέφερε το ζήτημα που καίει την περιοχή μας με ένα σύντομα άρθρο της Βάσιας Π. από την Νυμφασία, αρθρογράφου της εφημερίδας. Είναι σημαντικό να μαθευτεί το θέμα μέσα από τέτοιες αναφορές, μπας και γίνει κάτι άμεσα για τον καθαρισμό του θησαυρού μας, τον Μυλάοντα ποταμό.

Ελπίζουμε σύντομα να έχουμε νέα από τον Δήμαρχο Κούλη Ευστάθιο.