Περισυλλογή και οργάνωση του αρχείου του Συλλόγου

Σήμερα, 8 Μαΐου είχε την τύχη το Δ.Σ. του Συλλόγου να βρεθεί στο γραφείου του, στην Νικηφόρου 1 στο κέντρο της Αθήνας. Ο λόγος της παρουσίας του Δ.Σ. ήταν να περισυλλέξει το αρχείο του Συλλόγου και να το μεταφέρει κάπου ασφαλές σαν η περιοχή της Αθήνας δεν είναι όπως την θυμούνται οι παλαιότεροι.

Ο σκοπός του Συλλόγου, εκτός από την αρχειοθέτηση του υλικού σε ασφαλές μέρος, είναι και η ψηφιοποίηση σε ηλεκτρονική μορφή του αρχείου, σαν πολλά από τα αρχείο είναι πολλών ετών με κίνδυνο της καταστροφή τους όσο περνούν τα έτη.

Κατά την είσοδο στο γραφείο του Συλλόγου, υπήρχε έκδηλη συγκίνηση στην όψη των εικόνων που στόλιζαν το γραφείο. Το ενδεχόμενο να μεταφερθούν οι εικόνες στο Δημοτικό σχολείο του χωριού μας προτάθηκε από την πλειοψηφία του Δ.Σ. Εκτός από την οργάνωση και φύλαξη του αρχείου, το Δ.Σ. βρήκε την ευκαιρία να συζητηθούν σοβαρά θέματα που αφορούν το χωριό μας.