Η φωτογραφία της εβδομάδας

2007 ΓΙΟΡΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 

( επιμέλεια ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ. ΚΕΦΑΛΑ )