Η φωτογραφία της εβδομάδας

1969 ΠΑΡΤΥ ΣΤΗ ΝΥΜΦΑΣΙΑ
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΣΠΗΛΙΩΤΗ (ΣΤΑΒΡΑΚΑΙΝΑΣ)
ΣΤΑ ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΣΙΑΡΡΕ
ΚΟΡΗ ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΙΑΡΡΕ

 

( επιμέλεια ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ. ΚΕΦΑΛΑ )