Περιφερειακές & Δημοτικές Εκλογές 2010 – Αποτελέσματα 1ης Κυριακής

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΑΥΡΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΗΜΟ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ και ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα (σταυρούς) για όλους τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους, όλων των συνδυασμών, του νέου “καλλικρατικού” Δήμου Γορτυνίας, στην διεύθυνση:

http://www.arcadiaportal.gr/sites/default/files/dimotikes-print-sygkentrotiki-gortynias_0.pdf

και για όλους τους υποψήφιους περιφερειακούς συμβούλους, όλων των συνδυασμών, για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, στην διεύθυνση:

http://www.arcadiaportal.gr/sites/default/files/periferiakes-print-sygkentrotiki.pdf