Στις 15 Ιουνίου 2010 η Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κα Κατερίνα Μπατζελή και ο Πρόεδρος της «Αναπτυξιακή Βορείου Πελοποννήσου – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» Πέτρος Γιαννόπουλος υπέγραψαν τη σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου και της Ομάδας Τοπικής Δράσης «Αναπτυξιακή Βορείου Πελοποννήσου – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» για την υλοποίηση του Τοπικού Προγράμματος LEADER Βόρειας Πελοποννήσου στο πλαίσιο του Άξονα 4:«Προσέγγιση Leader» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013.

Η Δημόσια Δαπάνη του εν λόγω Προγράμματος είναι 6.750.000,00 € και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των υπό ένταξη έργων και δράσεων 9.915.500,00 €.

Η περιοχή εφαρμογής του Προγράμματος LEADER, με συνολική έκταση 4.244,15 km2 και πληθυσμό 135.145 άτομα, περιλαμβάνει ανά Νομό τους εξής ΟΤΑ:

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ :
Δήμοι: Βυτίνας, Γόρτυνος, Δημητσάνας, Λεβιδίου, Μαντινείας, Τρικολώνων, Φαλάνθου, Κορυθίου, Δήμος Τρίπολης (εκτός Δ.Δ. Τρίπολης), Δήμος Μεγαλόπολης (Στο Δ.Δ. Μεγαλόπολης, το πρόγραμμα εφαρμόζεται μόνο στην εκτός σχεδίου περιοχή του).
Μετά τη δημοσίευση της πρώτης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία υπολογίζεται να γίνει στο πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου, όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν δωρεάν φάκελο υποψηφιότητας είτε από τα γραφεία της ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ ΑΕ. ΟΤΑ είτε από την ιστοσελίδα www.anvope.gr .

Πηγή:Vlaxerna.gr