Δήμος Γορτυνίας

              

  2012

Καλούνται όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Πρόεδροι & Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων ώρα 17:00 για την κοπή της πίτας του Δημοτικού Συμβουλίου  στην αίθουσα της συνεδρίασης του Δ.

 

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γορτυνίας,  στη Δημητσάνα στην αίθουσα  του Δημοτικού Συμβουλίου,  την Δευτέρα στις  30 του μηνός Ιανουαρίου έτους 2012 & ώρα 18:00 μ.μ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω

 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 1. Εκλογή Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου
 2. Έγκριση  τροποποίησης   Προγραμματικής Σύμβασης  με το Δήμο Μεγαλόπολης (παράταση) για την εκτέλεση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
 3. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων  μελών  επιτροπής  διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης  προσφορών για τις προμήθειες του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις  του ΕΚΠΟΤΑ (άρθρο 46 της υπ΄ αριθμ. 11389/1993 απ. Υπ. Εσ/κών).
 4. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου μέλους  Επιτροπής  παραλαβής υπηρεσιών – εργασιών – μεταφορών (αρ. 67 & 70 ΠΔ.28/80).
 5. Ορισμός  Δημοτικών  Συμβούλων μελών επιτροπών παραλαβής έργων.
 6. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων μελών επιτροπής  Συμβιβαστικής επίλυσης  Φορολογικών Διαφορών.
 7. Ορισμός εκπροσώπων στο ΦΟΣΔΑ.
 8. Ορισμός  αντιπροσώπου στο Σύνδεσμο Μεθυδρίου.
 9. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε του έργου:  «Κατασκευή  τοιχίου στη θέση  καθολικό» στο Τ.Δ. Στεμνίτσας»
 10. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε του έργου: «Ασφαλτοστρώση  δρόμων στο Τ.Δ. Καμενίτσας»
 11. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης  του έργου: «Ποιοτική αναβάθμιση   του δημοτικού σχολείου  του Δήμου Βυτίνας»
 12. Αποδοχή χρηματοδότησης για σχολικό τροχονόμο.
 13. Αίτημα Συλλόγου  Νέων  Λαγκαδίων για παραχώρηση  του κλειστού  κτιρίου του  2ου  Δημοτικού Σχολείου Λαγκαδίων.
 14. Αίτημα Ένωσης  Λευκοχωριτών  για παραχώρηση του δημοτικού ακινήτου πρώην  Κοινοτικού  καταστήματος.
 15. Ορισμός υπολόγου – διαχειριστή των τραπεζικών λογαριασμών για τα τέλη και δικαιώματα του Δήμου Γορτυνίας  που τηρούνται στην Εθνική και Αγροτική Τράπεζα.
 16. Καθορισμός χώρου γραφείων της  Κοινωφελούς Επιχείρησης  Δήμου Γορτυνίας.
 17. Αντικατάσταση μελών Δ/κού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής 1/θμιας Εκπαίδευσης.
 18. Προγραμματισμός προσλήψεων εποχιακού προσωπικού, με σύμβαση 8μηνών.
 19. Λειτουργία Μουστογιάννειου Γηροκομείου.
 20. Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 22 Ν 3614/2007 μεταξύ του Δήμου Γορτυνίας, της Περιφέρειας Πελ/σου και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης για την πράξη : «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από Τ.Δ. Πυργακίου έως Βυτίνα»

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΕΤΡΟΣ ΖΟΥΝΗΣ

Κοιν: Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Γορτυνίας

 Πηγή: Δήμος Γορτυνίας