Περιφερειακές & Δημοτικές Εκλογές 2010 – Αποτελέσματα 1ης Κυριακής

Στις προσεχείς εκλογές καλούμαστε να επιλέξουμε με την ψήφο μας τους περιφερειακούς συμβούλους του νομού μας, τους δημοτικούς συμβούλους της εκλογικής μας περιφέρειας αλλά και όλου του νέου δήμου μας καθώς και τους τοπικούς συμβούλους των χωριών μας.

Σύμφωνα με το νέο σχέδιο «Καλλικράτης»:

  • Για τις περιφερειακές εκλογές, αφού επιλέξουμε το συνδυασμό που θέλουμε, μπορούμε να ψηφίσουμε μέχρι 3 περιφερειακούς συμβούλους του νομού μας.

 

  • Για τις δημοτικές εκλογές, αφού επιλέξουμε το συνδυασμό που θέλουμε, μπορούμε να ψηφίσουμε μέχρι 3 δημοτικούς συμβούλους της εκλογικής μας περιφέρειας (δηλαδή του σημερινού δήμου Βυτίνας) και μέχρι 1 δημοτικό σύμβουλο των υπολοίπων εκλογικών περιφερειών,  που απαρτίζουν το νέο δήμο Γορτυνίας.

 

  • Για το συμβούλιο της τοπικής κοινότητας, αφού επιλέξουμε το συνδυασμό, που θέλουμε, μπορούμε να ψηφίσουμε μέχρι 1 τοπικό σύμβουλο. Πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου εκλέγεται ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης υποψήφιος, του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού στην τοπική κοινότητα.

 

http://www.vlaxerna.gr