ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

1. Δήμος Τρίπολης με έδρα τη Τρίπολη αποτελούμενος από τους δήμους α. Τρίπολης β. Τεγέας γ. Σκιρίτιδας δ. Μαντινείας ε. Κορυθίου στ. Φαλάνθου ζ. Λεβιδίου και η. Βαλτετσίου, οι οποίοι καταργούνται.

2. Νότιας Κυνουρίας  με έδρα το Λεωνίδιο αποτελούμενος από τους δήμους α. Λεωνιδίου β. Τυρού και τη κοινότητα Κοσμά, οι οποίοι καταργούνται.

3. Δήμος Γορτυνίας με έδρα τη Δημητσάνα αποτελούμενος από τους δήμους α. Δημητσάνης  β. Ηραίας  γ. Λαγκαδίων δ. Τρικολώνων ε. Κοντοβαζαίνης στ. Τροπαίων ζ. Κλείτορος και η. Βυτίνας οι οποίοι καταργούνται.

4. Δήμος Μεγαλόπολης με έδρα τη Μεγαλόπολη αποτελούμενος από τους δήμους α. Μεγαλόπολης  β. Γόρτυνος και  γ. Φαλαισίας, οι οποίοι καταργούνται.

5. Δήμος Βόρειας Κυνουρίας (δεν επέρχεται καμία μεταβολή).

  Πληθυσμός των νέων Δήμων του Ν.Αρκαδίας:

Τρίπολης: 48.568 –  Γορτυνίας: 12.492 –  Βόρειας Κυνουρίας: 11.589

Μεγαλόπολης: 11.044 –  Νότιας Κυνουρίας: 7.633