Η φωτογραφία της εβδομάδας

ΙΟΥΝΙΟΣ 1984 ΚΑΡΑΒΑΝΟΣ

 

( επιμέλεια ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ. ΚΕΦΑΛΑ )