Διαμαρτυρία και αίτημα αναφορικά με το Ταχυδρομείο της Βυτίνας

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
ΚΑΙ
ΑΙΤΗΜΑ

 

Εμείς, οι υπογράφοντες την παρούσα Διαμαρτυρία και Αίτημα, ως εκπρόσωποι και μέλη Θεσμών, Αρχών και Συλλογικοτήτων, αλλά και ως απλοί πολίτες, εκφράζουμε και απευθύνουμε την έντονη δυσαρέσκειά μας, την εύλογη διαμαρτυρία μας και το δίκαιο αίτημά μας αναφορικά με το μέγιστο για την περιοχή μας δημιουργηθέν ζήτημα της παύσης της λειτουργίας του Ταχυδρομείου Βυτίνας, στο Νομό Αρκαδίας.

Ειδικότερα και συγκεκριμένα, το Ταχυδρομείο, που εδρεύει και λειτουργεί εδώ και δεκαετίες στη Βυτίνα, το οποίο εξυπηρετεί και διευκολύνει παντοιοτρόπως, ανελλιπώς και συνεχώς, τους κατοίκους της, αλλά και όλους τους κατοίκους των γύρω περιοχών, τους υπερηλίκους του Ο.Γ.Α., τις επιχειρήσεις, τα ξενοδοχεία, τα παντός είδους τουριστικά καταλύματα και τους επισκέπτες όλης της περιοχής, οι οποίοι, εβδομαδιαίως, υπολογίζονται σε δυόμιση χιλιάδες(2.500), περίπου, άτομα, προς δυσάρεστη έκπληξη όλων και παρά πάσα προσδοκία και λογική έπαυσε αιφνιδίως την πολυετή λειτουργία του.

Το εν λόγω γεγονός αυτό προξενεί και προκαλεί σε όλους τους παραπάνω αναφερόμενους και ωφελούμενους από την ύπαρξη και την λειτουργία του Ταχυδρομείου Βυτίνας, αναμφίβολη και αναμφισβήτητη αναστάτωση, ταλαιπωρία και ανατροπή του καθημερινού τρόπου και σχεδιασμού ζωής και λειτουργίας τους και μοιραία έχει δυσμενέστατες ποικιλότροπες επιπτώσεις στην εν γένει οικονομική ζωή της περιοχής μας.

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με αυτά, ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΘΑ ενώπιον πάσης αρμοδίας Αρχής και, εν γένει, παντός αρμοδίου και ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ την επαναλειτουργία του Ταχυδρομείου της Βυτίνας, προκειμένου να αποκατασταθεί σε όλη την περιοχή μας η διαταραχθείσα καλή και  εύρυθμη καθημερινότητά της, την οποία εξυπηρετούσε και διευκόλυνε απόλυτα, κατά τον καλύτερο τρόπο, άμεσα και καταλυτικά, η πολυετής ύπαρξη και λειτουργία του Ταχυδρομείου στη Βυτίνα.

 

Οι Διαμαρτυρόμενοι
και
Αιτούντες

Ακολουθούν δεκατέσσερεις (14 ) υπογραφές νομίμων εκπροσώπων Θεσμών και Συλλογικοτήτων