Η Ελισάβετ Χαραλαμποπούλου, κόρη του Γεωργίου και της Ευσταθίας Κουρεμένου και ο Μάριος Καλαντζής του Αθανασίου, από Βυτίνα, τέλεσαν τον γάμο τους στο Δημαρχείο Βυτίνας, την 25η Μαΐου του 2023.

Τους ευχόμαστε ολόψυχα να ζήσουν.