Η φωτογραφία της εβδομάδας

1978 ΚΑΡΑΒΑΝΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΛΙΑ

 

( επιμέλεια ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ. ΚΕΦΑΛΑ )