Η Νεφέλη Ιωάννου Παπαγεωργίου και ο Χρήστος Ζευγίτης, τέλεσαν τον γάμο τους στο Δημαρχείο Ναυπλίου την 17η Ιουνίου 2023. Τους ευχόμαστε να ζήσουν.