«Ωσαννά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου»

Ωσαννά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου