Την Δευτέρα, 14 Αυγούστου του 2023, πραγματοποιήθηκε εθελοντική εργασία από την εθελοντική ομάδα του Συλλόγου των Απανταχού Νυμφάσιων «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ», για την καθαρισμό και εξωραϊσμό χώρων της Νυμφασίας

Έγιναν εντατικές εργασίες σε ρέματα του χωριού και στην Μούσγα Πηγή η οποία είχε καταληφθεί από την φύση ολοκληρωτικά.