Ζήτω η 28η Οκτωβρίου 2020

Η Νυμφασία, τίμησε δυναμικά την 28η Οκτωβρίου με δοξολογία και κατάθεση στεφάνων στους πεσόντες ήρωες.