Ζωντανεύοντας το προσωπικό ημερολόγιο του αείμνηστου Παντελή Κ. Καρατασάκη κατά την Μικρασιατική Εκστρατεία (1919-1921), ένα βιογραφικό πολεμικό ημερολόγιο γραμμένο πριν 100+ χρόνια σε μέγεθος μόνο 4″x5.5″, έγινε μεγαλύτερο για να είναι ευανάγνωστο το κείμενο στα 6″x8,25″.

Το βιογραφικό αυτό έργο το επιμελήθηκε ο μικρότερος γιος του γεννημένος, στη Νυμφασία, κος Αλέκος Καρατασάκης με συμπαραστάτη τον κο Γρηγόρη Κόντο, σε συνεργασία με το Greek Ancestry, τον μεγαλύτερο Οργανισμό Ελληνικής γενεαλογίας και οικογενειακής ιστορίας στον κόσμο, με έδρα την Αθήνα.

Θυμίζουμε ότι μέρος των κερδών από όλες τις πωλήσεις του βιβλίου θα διατεθούν στη Νυμφασία για κοινωφελή έργα και για το καλό των κατοίκων της.

Ο κος Αλέξανδρος Καρατασάκης, περιχαρής κρατώντας το αρχικό ημερολόγιο και την προσφάτως δημοσιευμένη έκδοσή του.

Το ημερολόγιό του είναι διαθέσιμο για αγορά ως ηλεκτρονικό βιβλίο. Περιέχει τις πρωτότυπες σελίδες του ημερολογίου σαρωμένες, σε μετάφραση ελληνικών αλλά και αγγλικών κειμένων. Το ηλεκτρονικό βιβλίο μπορείτε τώρα να το παραγγείλετε στη διεύθυνση www.lulu.com/shop, αναζήτηση για ‘Karatasakis’. Έντυπες εκδόσεις σκληρού εξωφύλλου είναι επίσης διαθέσιμες για αγορά.