ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

ΕΠΕΙΓΟΝ – ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΜΑΙΝΑΛΟΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Μετά την έκδοση από την ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας), στις 7/11/2022, βεβαιώσεων παραγωγής για την τοποθέτηση ανεμογεννητριών στο Νότιο και στο Βόρειο Μαίναλο (ως παρακάτω αποφάσεις),

RAE ΜΑΙΝΑΛΟ ΝΟΤΙΟ (PDF)

RAE ΜΑΙΝΑΛΟ ΒΟΡΕΙΟ (PDF)

επιβάλλεται η κατάθεση ενδικοφανούς προσφυγής μέσω εξειδικευμένου δικηγόρου

έως τις 6 Δεκεμβρίου 2022.

Κατόπιν έρευνας μεταξύ εξειδικευμένων νομικών γραφείων, το κόστος μελέτης, σύνταξης και κατάθεσης της προσφυγής  είναι 1.800 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%. Σε αυτήν μπορούν να συμμετέχουν έως 50 νομικά πρόσωπα (Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, Σύλλογοι και Σωματεία, που στο καταστατικό τους εμπεριέχεται η προστασία του περιβάλλοντος) καθώς και φυσικά πρόσωπα ( επαγγελματίες και ιδιώτες που έχουν κτήματα στο Μαίναλο), κάτοικοι των χωριών γύρω από το Μαίναλον κλπ.

Το κόστος για κάθε συμμετέχοντα είναι 36 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%, σύνολο 45 ευρώ

Δεδομένου του κατεπείγοντος της περίπτωσης, παρακαλούμε ενημερώστε μας άμεσα και έως τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022 για την συμμετοχή σας στην προσφυγή αυτή.

Email επικοινωνίας : billpaliakis@hotmail.com

Τηλ επικοινωνίας:

Βασίλης Παλιάκης: 6944365017

Γιάννης Λαγός : 6944363532