Ένα σχολείο κόσμημα για την περιοχή της Γορτυνίας, λειτούργημα για τα παιδιά των χωριών της Βυτίνας, Νυμφασίας και των γύρω περιοχών, τόσα χρόνια άντεξε, αντέχει και τρέχει με ταχύτητα φωτός την παιδεία με τον σπουδαιότερο, εφευρετικότερο και ποιοτικότερο τρόπο. Ένα βίντεο αφιέρωμα για τη δραστηριοποίηση του Δημοτικού Σχολείου Βυτίνας κατά τα σχολικά έτη 2012-13 έως 2022-23, με αφορμή την ολοκλήρωση της θητείας του Διευθυντή της σχολικής μονάδας γι’ αυτό το διάστημα κ. Ιωάννη Καρούντζου.