Αγαπητοί, απανταχού της γης, συμπατριώτες Νυμφάσιοι!

Σας ενημερώνουμε ότι ο κοινός και ιερός σκοπός, ο οποίος μας ενώνει και στον οποίο συστρατευτήκαμε και συμπορευτήκαμε, δηλαδή αυτός της αγιογράφησης μίας περικαλλούς εικόνας του Αγίου Γερβασίου, επετεύχθη με την χάρη του Θεού και την ευλογία του Αγίου μας.

Η αγιογράφηση της εικόνας του Αγίου Γερβασίου ολοκληρώθηκε και πρόκειται να μεταφερθεί και να τοποθετηθεί, την Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2024, στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νυμφασίας, μαζί με το κατασκευασθέν και φιλοτεχνηθέν προσκυνητάρι, στο οποίο θα τοποθετηθεί και το οποίο είναι δωρεά πιστής Χριστιανής που αγαπά, ευλαβείται και τιμά τον Άγιο Γερβάσιο και φίλης του χωριού μας.

Η δαπάνη για την αγιογράφηση της περικαλλούς εικόνας, ως ελάχιστο δείγμα και απόδειξη της κοινής πίστης και της κοινής επιθυμίας, αλλά και ως δείγμα και παράδειγμα ενότητας, σύμπνοιας, ομοψυχίας και κοινής προσπάθειας όλων μας και αγάπης στο πρόσωπο του δικού μας Αγίου Γερβασίου, θα καλυφθεί από όλους τους συμπατριώτες και για αυτό αναγράφεται σε αυτή το εξής: «Δέησις των απανταχού Νυμφασίων εν έτει 2024».

Για τον λόγο αυτό, όποιος προαιρείται, μπορεί να καταθέτει οποιοδήποτε ποσό επιθυμεί στον υπ’ αριθμ. “ΙΒΑΝ: GR9001710400006040123055857” τραπεζικό λογαριασμό του Συλλόγου μας (δικαιούχος Παναγόπουλος Ευστάθιος), στην Τράπεζα Πειραιώς, αναφέροντας το ονοματεπώνυμό του ως καταθέτη, με την ένδειξη/αιτιολογία κατάθεσης: ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΒΑΣΙΟΥ.

Επίσης, όσοι το επιθυμούν, θα μπορούν να εγχειρίζουν οποιοδήποτε ποσό, επί αποδείξει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου ή και στα εντεταλμένα/ εξουσιοδοτημένα από αυτό, για τον εν λόγω σκοπό, πρόσωπα.

Εάν και εφ’ όσον το ποσό, το οποίο θα συγκεντρωθεί, θα υπερβαίνει, τυχόν, το κόστος της δαπάνης αγιογράφησης της εικόνας του Αγίου Γερβασίου, τότε το πλεονάζον ποσό θα διατεθεί αργότερα για την κάλυψη άλλων δαπανών, οι οποίες θα αφορούν, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, την επιδιωκόμενη ανέγερση του Ιερού Ναού του Αγίου μας!

Συνεχίζουμε, λοιπόν, Όλοι Μαζί!

Η χάρη και η ευλογία του Αγίου Γερβασίου να είναι με όλους μας και να μας συνοδεύει στη ζωή μας.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας