Πνευματικά

Απελευθέρωση από αρνητικές σκέψεις

Μέσα από την ζωή, βιώνουμε διάφορα γεγονότα, δηλαδή καταστάσεις τα οποία μας αφήνουν αποτύπωμα στη μνήμη (ως σκέψη) και στην καρδιά (ως συναίσθημα). Η ζωή, δεν είναι η κατάσταση της ζωής, δηλαδή τα γεγονότα της. Η ζωή και η κατάσταση…

Περισσότερα