Μαρία Πετροπούλου: Από τo ρεπορτάζ στο τέρμα, μία… μπάλα δρόμος