Αγαπητοί, απανταχού της γης, συμπατριώτες Νυμφάσιοι!

Απευθυνόμαστε στην αγάπη σας, στη πίστη σας και στον πατριωτισμό σας για κάτι, το οποίο θα μείνει για πάντα ανεξίτηλα χαραγμένο στη μνήμη την δική μας και των οικογενειών μας, αλλά και στις σελίδες της ιστορίας του χωριού μας!

Ο κοινός και ιερός σκοπός, στον οποίο συστρατευόμαστε και συμπορευόμαστε σήμερα, είναι η αγιογράφηση μίας περικαλλούς εικόνας του Αγίου Γερβασίου του εκ Νυμφασίας, κατά το πρότυπο και την τεχνοτροπία των ομοίων εικόνων, οι οποίες βρίσκονται, τόσον η πρώτη στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα, στη Πάτρα, όσον και η δεύτερη στο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως.

Αυτή η εικόνα θα είναι η τρίτη όμοια, η οποία θα αγιογραφηθεί από τον ίδιο αγιογράφο και θα κοσμήσει, κατ’ αρχάς, τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νυμφασίας και κατόπιν τον Ιερό Ναό, ο οποίος, πρώτα ο Θεός, θα ανεγερθεί προς τιμήν του συμπατριώτη Αγίου μας στον γενέθλιο τόπο μας!

Για την κάλυψη της δαπάνης αγιογράφησής της έχουν προσφερθεί, τόσον μεμονωμένοι συμπατριώτες μας, όσον και ολόκληρες οικογένειες συμπατριωτών μας και τους ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ για αυτό!

Όμως, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας έχει την άποψη ότι η εικόνα του Αγίου μας θα πρέπει να αγιογραφηθεί με δαπάνες όλων μας και να αφιερωθεί ως δέηση όλων των απανταχού Νυμφάσιων, ως ελάχιστο δείγμα και απόδειξη της κοινής πίστης και της κοινής επιθυμίας, αλλά και ως δείγμα και παράδειγμα ενότητας, σύμπνοιας, ομοψυχίας και κοινής προσπάθειας όλων μας!

Για τον λόγο αυτό, όποιος προαιρείται, μπορεί να καταθέτει οποιοδήποτε ποσό επιθυμεί στον υπ’ αριθμ. “ΙΒΑΝ: GR9001710400006040123055857” τραπεζικό λογαριασμό του Συλλόγου μας (δικαιούχου Παναγόπουλου Ευστάθιου), στην Τράπεζα Πειραιώς, αναφέροντας το ονοματεπώνυμό σας με την ένδειξη /αιτιολογία κατάθεσης: ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΒΑΣΙΟΥ.

Επίσης, όσοι το επιθυμούν, θα μπορούν να εγχειρίζουν οποιοδήποτε ποσό, επί αποδείξει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου ή και στα εντεταλμένα/ εξουσιοδοτημένα από αυτό, για τον εν λόγω σκοπό, πρόσωπα.

Εάν και εφ’ όσον το ποσό, το οποίο θα συγκεντρωθεί, θα υπερβαίνει, τυχόν, το κόστος της δαπάνης αγιογράφησης της εικόνας του Αγίου Γερβασίου, τότε το πλεονάζον ποσό θα διατεθεί αργότερα για την κάλυψη άλλων δαπανών, οι οποίες θα αφορούν, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, την επιδιωκόμενη ανέγερση του Ιερού Ναού του Αγίου μας!

Παρακαλούμε, επίσης, επειδή δεν έχουν όλοι οι συμπατριώτες μας πρόσβαση και επαφή με το διαδίκτυο (βλ. fb) και την ιστοσελίδα του Συλλόγου μας, όποιος διαβάζει αυτό το κείμενο να πληροφορεί σχετικά και όλους εκείνους, με τους οποίους έχει επαφή και συνομιλεί και που δεν θα λάβουν γνώση αυτού του Προσκλητηρίου με ηλεκτρονικό τρόπο.

Ξεκινάμε, λοιπόν, Όλοι Μαζί!

Η χάρη και η ευλογία του Αγίου Γερβασίου να είναι με όλους μας!

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας