ΣΟΚ! Συνεχίζονται τα λύματα στον Μυλάοντα ποταμό.

Λάβαμε γνώση από συμπατριώτη μας (ευχαριστούμε τον κ. Ηλία Π.), ότι στην ιστοσελίδα της περιφέρειας Πελοποννήσου, υπάρχει ανάρτηση για το σοβαρό αυτό θέμα με ημερομηνία ελέγχου: 06052022 από μονάδα επιθεωρητών της περιφέρειας Πελοποννήσου:

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΜΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΒΥΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΥΔΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΜΥΛΑΟΝΤΑ

Συνολικά περιγράφονται δύο παραβάσεις:

Παράβαση 1η: Έχει λήξει η υπ’ αριθ. 3055/02/27-1-2003 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, χωρίς να έχει ανανεωθεί.

Τεκμηρίωση: Από το αρχείο της Υπηρεσίας μας φαίνεται να έχει λήξει η υπ’ αριθ. 3055/02/27-01-2003 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων χωρίς να έχει ανανεωθεί. Από το Δήμο δεν κατατέθηκαν απόψεις ώστε να αναιρεθεί η διαπίστωση της Υπηρεσίας, γεγονός που τεκμηριώνει την παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Αξιολόγηση: Σύμφωνα με τα κριτήρια του Πίνακα 3, της Ενότητας (Δ) του ΜΕΣ, η λειτουργία άνευ απαιτούμενης ανανέωσης περιβαλλοντικής άδειας αξιολογείται ως παράβαση μέτριας σοβαρότητας.

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, η παράβαση κατατάσσεται ως Μέτρια.

Παράβαση 2η: Ρύπανση του περιβάλλοντος λόγω πλημμελούς επεξεργασίας λυμάτων

Τεκμηρίωση: Από τον εργαστηριακό έλεγχο των δειγμάτων που ελήφθησαν κατά την αυτοψία από την έξοδο των επεξεργάσιμων λυμάτων της Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού, ανιχνεύθηκε
παρουσία BOD, 87 mgr/lit O2 στο ένα δείγμα και 88 mgr/lit O2 στο άλλο, πάνω δηλαδή από το καθορισμένο όριο των 20 mgr/lit O2, που έχει τεθεί στην περιβαλλοντική αδειοδότηση του Βιολογικού Καθαρισμού. Το γεγονός αυτό τεκμηριώνει τη ρύπανση του περιβάλλοντος λόγω πλημμελούς επεξεργασίας των λυμάτων. Ωστόσο, για την αξιολόγηση της παράβασης λαμβάνεται υπόψη και το γεγονός ότι κατά τον εργαστηριακό έλεγχο του δείγματος που λήφθηκε από τα ύδατα του ποταμού Μυλάοντα, δεν ανιχνεύθηκε παρουσία BOD. Επίσης, λήφθηκε υπόψη το γεγονός ότι στη βιβλιογραφία αναφέρεται ότι τα ανεπεξέργαστα λύματα έχουν BOD 200-400 mgr/lit O2. Επομένως τα εξερχόμενα από τη Μονάδα λύματα επεξεργάζονται κατά ένα ποσοστό.

Αξιολόγηση: Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, και λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια του Πίνακα 1, της Ενότητας (Δ) του ΜΕΣ, η παράβαση κατατάσσεται ως μέτρια.

Αξιολόγηση συνολικού επιπέδου συμμόρφωσης: Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Ενότητα (Ε) του ΜΕΣ, το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης αξιολογείται ως Μεσαίο.

 

Σαν ενημερωθήκαμε πρόσφατα από τους κατοίκους της περιοχής ότι τα λύματα στον Μυλάοντα ποταμό έχουν δυστυχώς επιδεινωθεί, μάλλον ο χαρακτηρισμός “Μεσαίο, μέτρια” του σοβαρότατου αυτού θέματος, χαρακτηρίζεται από τους ειδήμονες ειδικούς και υπεύθυνους του βιολογικού, “όλα καλά”.

Το Nymfasia.gr παρακαλεί να ενεργοποιηθούν ΑΜΕΣΑ όλοι η κάτοικοι των περιοχών του Μυλάοντα, οι αρμόδιοι φορείς, δήμαρχος, τοπική κοινότητα, σύλλογοι των χωριών να αναλάβουν ενοποιημένη δράση ώστε να συμμορφώσουν τους υπεύθυνους του εγκλήματος, ώστε να αποκατασταθεί η λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού 100% και ο ποταμός να γυρίσει στην κανονική του κατάσταση.

Ο βόθρος της Βυτίνας πέφτει αδιάκοπα στον ποταμό εδώ και αρκετό καιρό, η γραφειοκρατεία επέλεξε να ορίσει “Μεσαίο” μια οικολογική καταστροφή “νίπτοντας τα χείρας τους…”.